توافقی

تنها لوتوس دارای کیت اسپرت و دکمه اسپرت گیربکس سرامیکی و خودروی دست ساز و همراه با بدنه کربن خودرو پلاک شده است 

1397/8/9تهران