توافقی

160,000 کیلومتر

رنگ شدی به خاطر خط عمیق بود و ماشین کلا فاقد ضربه میباشد.فول عمان .فنی کاملا سالم و سرویسها به موقع انجام شده. 

1398/9/27تهران
توافقی

68,000 کیلومتر

۲۰۱۵ بی رنگ و خط و خش فول کامل با نایت و چراغ ۳ زنون رادار کامل سرد کن هد آپ کنسول عقب 

1398/9/25تهران