توافقی

80,000 کیلومتر

فول کامل با رادار و سردکن،اتوهلد،موس،مانیتور،صندوق برقی،سانروف،چراغ شور،ساب عقب جلو،.... قیمت ۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 

1398/2/13تهران