توافقی

26,000 کیلومتر

پلاک منطقه ازاد ارس ... فول زاپاس بزرگ با هد اپ 

دیروزآذربایجان شرقی
(تومان)595,000,000

156,000 کیلومتر

ترخیص 2010 . فول عمان . زاپاس بزرگ . هـِدآپ . رادار جلو دوربین زیر آینه . بیمه یک سال .تخفیف بیمه از اول . موتور گیربوکس سالم و پلم . داخل کابین در حدصفر بدنه تمیز . سرویسها هر ٥٠٠٠ کذلومتر انجام شده و کلیه لوازم مصرفى به تازگى تعویض گردیده . عقب جلو وسقف و ستون سالم و بدون تصادف یک درب و گلگیر غقب رنگ و بین درب و گیلگر جلو . به صورت دایره رنگ شده 

1398/1/23تهران
(تومان)630,000,000

133,000 کیلومتر

فول کامل/زاپاس بزرگ/کارکرد واقعی/امانت مشتری/ارو کارنیک/تماس٠٩١٣٩١٩٤٩٩٠ 

1397/12/5اصفهان