(تومان)585,000,000

٥ کلید - پاناروما باز شونده - مموری - ٢گرم ٢ سرد-رادار بین خطوط - هداپ - رادار هشدار تصادف - اتو لایت - صندوق برقی - گرم کن فرمان - شارژ وایرلس 

1396/5/23تهران
(تومان)470,000,000

سه کلید فول با مجوز معلولین 

1396/5/18بوشهر