(تومان)17,000,000

170,000 کیلومتر

لیفان ۵۲۰i - ۱۳۹۰ ماشین از لحاظ فنی و بدنه در سلامت کامل است . بیمه ی ماشین 6 ماه و تخفیف بیمه ی آن کامل است .ضبط و بخش تصویری /gps/کلاج برقی 

1396/12/17تهران