(تومان)950,000,000

فندی فول کامل 09121116217جوادی 

1396/3/4تهران
توافقی

ماشین ام سى استرادل واقعى مى باشد((کیت نیست))،با کیت کامل ریس و دکمه ریس به همراه رول کیج،تنها نمونه ٢٠١٣ در ایران،مخصوص خاص سواران 

1396/2/10تهران