(تومان)960,000,000

مازراتى فندى خاص ترین مازراتى ایران از این ماشین در دنیا فقط ٥٠ دستگاه تولید شده در سال ٢٠١٢ ،در رنگ ماشین طلا کار شده است 

1396/1/1تهران
(تومان)850,000,000

فول شرکتی 09121116217جوادی 

1395/10/29تهران
(تومان)900,000,000

09121116217 

1395/10/29تهران