توافقی

صدای خاص ایتالیایی یکی از چهار نمونه موجود در ایران فولترین و خاصترین نمونه موجود کیت بدنه MC Power موتور و جعبه گیربکس فراری و کربن فوق العاده سالم و دیدنی سیستم تنظیم ارتفاع هوشمند با سطح جاده داخل تمام کربن فرمان کربن پشت صندلی کربن شفتر کربن بال عقب کربن وصندلی‌های اسپرت چرم و جیر سیستم صوتی حرفه‌ای BOSE کیت اگزوز کیت فایر کلید ریس و اسپرت و ice کمک‌های آیباخ ایتالیا موتور کربن فراری و.... 

1398/8/20تهران