توافقی

470,000 کیلومتر

فنی سالم روکش صندلی نو چند لکه رنگ سیم کشی تازه عوض شده جلوبندی تازه تعمیر چراغها تازه تعویض دیسک ترمز و لنت تازه تعویض شده تخفیف پای معامله 

1398/8/14فارس