(تومان)28,000,000

وانت مزدا کارا 1700 مدل 95-بیمه تا تیر 98-رگلاتور و کیت گاز سوز دارد 

1397/5/15گلستان