(تومان)108,000,000

بسیار سالم وتمیز 1 سال بیمه دارد 3 سال تخفیف بیمه..گیربکس عالی ترمزها چک شده سرویس روغن انجام شده کولر شارژ شده ..فقط مصرف کننده.. 

1398/6/15تهران