توافقی

فوق العاده قیمت مناسب کارتکس 

1397/2/29تهران
(تومان)42,300,000

_ نمایندگی گروه بهمن کد 3066 _ وانت مزدا کارا _ موتور 2000 میتسو بیشی _ 2 ایربگ _ سیستم صوتی _ کولر 09303424065 

1397/2/21تهران
1397/2/7مرکزی