(تومان)103,000,000

تا 40000 کیلومتر گارانتی داره الان تقريبا 25 تا کار کرده تحویل خرداد 97 هستش. که تا خرداد سال 99 بیمه بدنه شرکتی دارد 

1398/2/15گلستان