(تومان)152,000,000

ماشین کاملا سالم ، کم کارکرد ، رنگ شدگی جزئی روی گلگیر جلو فقط قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 152,000,000 تومان 

1398/8/10تهران
(تومان)175,000,000

مشابه صفر قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 175,000,000 تومان 

1398/8/4تهران
(تومان)190,000,000

کاملا سالم قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 190,000,000 تومان 

1398/7/27تهران
(تومان)176,000,000

148,000 کیلومتر

فوق العاده سالم.۱۳ میلیون به تازگی هزینه شده با فاکتور نمایندگی مرکزی.ماشین مشابه صفر.جلوبندی کامل نو شده.تسمه دینام.تسمه کولر.روغن گیربکس.روغن موتور .و تمامی قطعات مصرفی عوض شده.۴ حلقه لاستیک ژاپنی.بیمه تا بهمن.تخفیف کامل بیمه دارد.معاینه تا فروردین.فقط مصرف کننده. 

1398/7/7تهران
(تومان)152,000,000

بدون رنگ شدگی و تصادف حتی سپر ها/یکسال کامل بیمه ثالث دارد/ تخفیف بیمه از ابتدا /مانیتور فابریک جی پی اس فعال /زاپاس استفاده نشده سنسور عقب/لاستیک ها کومهو ژاپنی/داخل کابین و فنی و سواری بدون مشابه درحد صفر 

1398/7/1تهران