(تومان)57,000,000

105,000 کیلومتر

****اتو ماکان**** بدون رنگ /فنی عالی زاپاس نخورده/لاستیکها نو/امانت مشتری 

1397/1/28اصفهان
(تومان)68,000,000

سربی متایک بسیار خوشرنگ و تمیز و فنی عالی 

1397/1/17تهران
توافقی

ماشین مشابه نو /بیمه کامل/٤حلقه لاستیک هانکوک نو/سرویس روغن و....با فاکتور ماشین به شرط نمایندگى.قیمت69,000,000 

1397/1/14تهران
(تومان)58,000,000

بیمه تابرج 1 بیرنگ بامونیتور وچرم 

1396/12/4تهران