(تومان)65,000,000

100,000 کیلومتر

 

1397/3/9تهران
(تومان)63,000,000

بسیار تمیز .فنی کاملا سالم.بدون هیچ تصادف.۷ سال تخفیف بیمه.سنسور عقب.یک لکه رنگ روی درب شاگرد به دلیل برخورد با در پارکینگ 

1397/2/28تهران