توافقی

صفر خشک . تحویل خودرو در نمایندگی . با تشکر 

1398/2/23تهران
توافقی

فول کامل با ابشن و مانیتور بزرگ و دوربین. عقب مشابه صفر. بدون خط و خش 

1398/2/14تهران
(تومان)341,000,000

فول با ۱۱ ماه بیمه به همراه مانیتور بزرگ فابریکی و دوربین دنده عقب فقط صندوق عقب و گلگیر عقب رنگ الباقی بدون کوچکترین رنگ و خط و خش 

1398/2/8تهران