(تومان)165,000,000

فنی سالم-سانروف-صندلی چرم-گرمکن صندلی-کروز کنترل-تعویض دنده پشت فرمان-دوربین دنده عقب 

1397/9/23تهران
(تومان)177,000,000

خودرو فول شرکتی/بدون رنگ/ فنی سالم/کارکرد واقعی/ دوربین و سنسور عقب/ لاستیکها به تازگی تعویض شده/ بیمه تا برج ۹۸/۶ با ۷ سال تخفیف عدم خسارت هزینه انتقال سند به عهده خریدار می باشد 

1397/8/26تهران
(تومان)125,000,000

به علت تعویض موتور کمپلت رنگ شده بدون تعویض حتی یک گلگیر (فقط سپر جلو تعویض شده) از زیر به بتون گارد جاده برخورد کرده سیلندر موتور ترک برداشته و موتور تعویض شده و به علت جابجایی بد خودرو اطراف ماشین قور شده و متاسفانه دور رنگ(بجز درب صندوق و گلگیر عقب و دربها لکه ای رنگ شده) شده عکس تصادف موجود است تمیز و بدون خرج تمام سرویسها انجام شده تمام آپشن ها سالم بیمه تا برج ۷/۹۸-تخفیف کامل 

1397/8/26تهران