(تومان)100,000,000

بی رنگ فنی عالی از اول دست خودم بوده 

1397/5/25تهران
(تومان)96,000,000

ماشین بسیار تمیز فقط رکاب زیر درب بسیار کم رنگ شده 

1397/5/25قزوین
(تومان)96,000,000

فروشنده واقعی،بدون تصادف،بدلیل خراشیدگی گلگیر عقب یک کف دست رنگ شده.تعمیرگاه نرفته،سرویسهای اصلی انجام شده.خط و خش جزئی دارد 

1397/5/25تهران