توافقی

پاجرو گروه بهمن اتوماتیک فول آپشن سانروف دو کولر عقب و جلو کروز کنترل دفلاک، کمک فنر برقی سه حالته فابریک، ترمز چهار چرخ ای بی اس، باربند اسپرت ماشین‌ از نظر فنی و بدنه فوق العاده سالم به شرط تأیید کارشناس شما کم کارکرد واقعی تخفیف بیمه کامل بیمه و معاینه فنی 

1398/9/24تهران