توافقی

استثنایی ترین پاجیرو موجود در حدصفر بدو کوچکترین‌نقطه و زدگی بدون‌کوچکترین ضعف همه جای خودرو پلمپ و دست نخورده و فابریک تک برگ سند بیمه یکسال و کلا تخفیف تمامی آپشن فعال در کل مخصوص مشکل پسندان 

1397/11/27کردستان