(تومان)42,000,000

پاجیرو وارداتی دو در ،شش سیلندر ، سفارش عمان ۳۰۰۰ سی سی سال ساخت 1993 دو لکه رنگ روی درب و بالای گلگیر ،سقف و ستون ها بدون ضربه شاسی ها پلمپ ، گیربگس سالم کروز کنترل.. دفلاک برقی...ایینه بغل برقی..سیستم پایونر تصویری ..دوربین دنده عقب... لاستیک مکسس at گل جنگلی ۹۰ درصد... موتوری سالم.... بیمه از اول تخفیف ، 11 ماه بیمه دارد 

1400/6/5خراسان رضوی