(تومان)220,000,000

فول سفارتی . دارای برگه سبز ترخیص گمرک . سانروف شکاری . دف لاک. هفت نفره. کولر عقب مجزا به همراه دریچه ردیف سوم. زاپاس پشت . سی دی چنجر ۶ تایی فابریک. اینه تاشو . چراغ ولکام. سواری و فنی عالی. جلو بندی نو. لاستیکها نو . لنتها نو . گیربکس در کیلومتر ۱۸۰ هزار کیلومتر نو شده. بدون روغن ریزی و دود 

9 ساعت پیشتهران