توافقی

کاملا سالم.............................. 

1397/9/2همدان
(تومان)88,000,000

پاجرو ۴در ۴سیلندر بدون رنگ فقط پایین درب سمت شاگرد و گلگیر از رو. ماشین فنی و بدنه در حد صفر. تک برگ سند. قفل مرکزی.گارد پاجرویی. بدون لوازم آفرودی. پاجرو ۹۲ های روف. ماشین ۹سال خواب داشته. بیمه ۱۴ سال تخفیف بیمه ۱سال کامل معاینه فنی ۱سال کامل 

1397/8/25آذربایجان غربی