توافقی

ماشین تیکه تیکه رنگ ظاهری شده تصادف نداشته است تمام شاسی ها و جلو و عقب پلمپ داخل بسیار تمیز فنی کاملا سالم روغن تعویض شده چهار حلقه لاستیک نو فروش به دلیل مهاجرت 

1398/10/4تهران
توافقی

ماشین رنگ فابریک ۴ حلقه لاستیک نو کلکسیونی فنی سالم 

1398/10/1یزد