(تومان)1,250,000,000

فول شرکتی با ۵ سال گاررانتی زیر قیمت بازار قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 1,250,000,000 تومان 

دیروزتهران
توافقی

فول کامل مشابه صفر خشک با گارانتی پرشیا خودرو بدون خط و خش زیباترین رنگ زیر قیمت بازار 

1398/7/27تهران
(تومان)1,200,000,000

فول کامل،رادار کامل،سیستم هارمن،گارانتی 

1398/6/25تهران