توافقی

نیسان تیانا فول یکسال بیمه لاستیک 90 درصد بدون خط و خش مشابه صفر فقط جهت سفر بین شهری استفاده شده 

1399/7/12تهران
توافقی

217,000 کیلومتر

سه لکه رنگ....بسیار تمیز داخل مشکی...فنی به شرط....صندلی ها vip و فول کامل 

1399/6/18تهران