(تومان)235,000,000

127,000 کیلومتر

نیسان تینا میدل مدل ١٣٨٩ کارکرد ١٢٧٠٠٠ کیلومتر رنگ بنفش تیره داخل کابین نو برون سوختگی و پاره گی یک لکه رنگ گلگیر جلو دارای کیلس استارت صندلی ها برقی گرم کن دار زاپاس استفاده نشده ماشین نو همه لوازم فابریک تخفیف فقط پای معامله 

1397/7/19تهران