(تومان)190,000,000

رنگ شدگی جزئی ضبط اندروید و دوربین عقب وفنی کامل سالم بیمه بدنه وثالث تا ۷ ۹۸ . پنج سال تخفیف ثالث 

1397/7/10اصفهان
توافقی

کم کارکرد تخفیف بیمه کامل سقف و ستون عقب جلو پلمپ فنی سالم به شرط 

1397/6/26تهران
(تومان)125,000,000

فوق العاده سالم- با تخفیفات بیمه ای- تک سند 

1397/6/25تهران
توافقی

ماکسیما مدل 88، اتومات ، مشکی، بی رنگ و بدون هیچگونه تصادف، فنی سالم 

1397/6/10تهران
توافقی

ماکسیما مشکی،مدل 88 ،اتومات، بیسار تمیز ،بدون رنگ و تصادف، فنی بسیار سالم، فقط مصرف کننده 

1397/6/7تهران
(تومان)162,000,000

بدون رنگ و بسیار تمیز، فنی سالم 

1397/6/5تهران