(تومان)750,000,000

سلام ماشین ازهرلحاظ سالم به شرط درحد90 آپشن ها همه سالم مصرفی ها تعویض شده موتور تعویض اروپایی دوربین دنده عقب و مانیتور لمسی .... 

1402/6/22کرمانشاه