توافقی

نیسان دوگانه هیدرولیک وکولر فابریک با کفی و باربند و گارد درجه یک. هنوز بار نخورده. چند روز سوار شدم... برج 11گرفتم قیمت 45 میلیون 

1397/1/18قم
توافقی

مدل ۸۸ کولر فابریک ماشین در حد صفر بار نخورده لاستیک نو تخیف بیمه کامل بازدید مساوی خرید قیمت 26.500.000 

1396/12/22تهران
(تومان)13,900,000

بسیار تمیز دارایی کمپرس انتقال سند با فروشنده بیمه تازه شده 

1396/12/18فارس
توافقی

رشید کریمی ۴۴۹۲۲۲۷۰ 

1396/12/8تهران
توافقی

رشید کریمی ۴۴۹۲۲۲۷۰ 

1396/12/6تهران