(تومان)80,000,000

نیسان تک سوز بنزینی 

1398/6/1تهران
(تومان)600,000,000

نیسان آبی‌ دوگانه سوز گاز مایع مدل ۹۰‌ فنی بسیار سالم شاسی کاملا سالم بیمه کامل تخفیف بیمه کامل 

1398/5/31گیلان