(تومان)25,000,000

کولر دارد دوگانه ال پی جی رینگ و لاستیک 12 میلیونی روش سواره و 80 درصد فنی و لوک ها کاملا سالم به دلیل زیبایی دور رنگ بدون هیچ تصادفی به شرط کارشناسی 

1397/6/23گلستان