(تومان)178,000,000

صفر خشک با پلاک اماده تحویل 

1397/5/27اصفهان
(تومان)174,000,000

مدارک و پلاک آماده محضر 

1397/5/25تهران