(تومان)250,000,000

161 اسب بخار و 6 کیسه هوا فرمان برقی صندلی برقی استارت دکمه ای دوربین 360 درجه ترمز ها دیسکی رینگ اسپرت سیستم ضد لغزش و سنسور باران و............... 

1398/5/5کرمانشاه