توافقی

22,000 کیلومتر

بدون رنگ و بدون خط میباشد ،خانگی بوده و تمام سرویس ها در نمایندگی انجام شده بیمه تا آخر شهریور،فروش به دلیل نوسانات بازار فقط نقدی یا معاوضه با خودرو 

1398/9/26آذربایجان شرقی