(تومان)238,000,000

ساخت آمریکا***وارداتی(متفاوت با شرکتی ها که ژاپنی اند)***مصرف پایین*** ۲ مانیتور***کیلس استارتر***سیستم اکو***پرده عقب برقی***هشت ماه بیمه 

دیروزتهران