(تومان)1,420,000,000

 

1400/8/11تهران
(تومان)100,000,000

200,000 کیلومتر

ماشین سالم ،رخ عالی،دور رنگ بخاطر زیبایی سه تیکه سالم و پلمپ، 

1400/1/30کردستان
توافقی

321,000 کیلومتر

تخفیف بیمه : حداکثر تخفیف ( یکسال بیمه نیز دارد) 4 حلقه لاستیک نو موتور ، جلوبندی ؛ کولر و سیستم های سوخت ؛ برق : سرویس کامل 

1399/4/19تهران