(تومان)94,000,000

مدل آخر ۸۸ تخفیف بیمه کامل آفتاب سوختگی جزیی ( پوسته داشبورد ترک ) کاپوت و گلگیر راننده تعویض بیمه بدنه داد قیمت کارشناسی ۹۶ تومن 

1397/7/9تهران