توافقی

دسته موتور چپ و عقب تعویض شده و دو عدد دسته موتور کره ای نصب شده و موتور ماشین کاملا بدون لرزش میباشد تسمه تایم ۱۵۶۰۰۰ تا عوض شده جفت در سمت شاگرد رنگ میباشد صافی بنزین به تازگی تعویض شده ماشین کاملا نرم و بدون سر و صدا میباشد 

1398/9/30تهران
توافقی

بیرنگ فنی درجه ۱ کارکرد واقعی داخل چرم و چوب طبیعی ایسنه ها تا شو برقی دوربین و سنسور دنده عقب تخفیف بیمه از ابتدا پاور ویندوز بیمه تا برج ۲ سال ۹۹ 

1398/9/27تهران
توافقی

سند دسته اول تمیز سالم تخفیف کامل بیمه بدون تصادف معاینه فنی برتر 

1398/9/25تهران