(تومان)106,000,000

قیمت پایین گذاشتم قصد فروش فوری دارم چون پول لازمم دو برگ سند فنی عالی موتور مشابه روز اول کم کارکرد واقعی بی رنگ آفتاب نخورده کابین نو بیمه تخفیف کامل بیمه تا اسفند 98 عوارض شهرداری تا اسفند 98 معاینه فنی تا اسفند 98 لاستیک جلو 100 عقب 80 مصرف بنزین 6.3 لیتر در 100 کیلومتر 

1398/1/27تهران