(تومان)1,400,000,000

هیوندای اکسنت **بلو** مدل 2015 وارداتی کیلومتر 104,000 رنگ مشکلی متالیک شرکتی آسان موتور پلاک خارجی (بین المللی) دارد موتور سالم سالم و بدون رنگ شدگی تمام سرویس دوره ای در عاملیت هیوندای انجام شده اعتبار بیمه شخص ثالث ۱۱ ماه سند دست اول 

1402/4/22تهران