توافقی

هیوندا اکسنت وارداتی کره ۱۶سوپاپ 

1399/11/21کردستان
(تومان)95,000,000

هیوندای اکسنت وارداتی کره ۱۶سوپاپ پرشتاب خوش رکاب و نرم 

1399/11/16کرمانشاه