(تومان)69,000,000

143,000 کیلومتر

خودرو تمیز، رینگ اسپورت، لاستیک 225، موتورسانتافه 2700 ، هفت نفره قیمت 69,000,000 

1397/1/17فارس