توافقی

100,000 کیلومتر

امانت جنسیس ۲۰۱۳ ، فول شرکتی ، بدون رنگ ، کیلومتر ۱۰۰۰۰۰ 

1398/1/5اصفهان
(تومان)350,000,000

فول شرکتی با گارانتی 

1398/1/1گیلان