(تومان)360,000,000

131,000 کیلومتر

 

1397/5/26اصفهان
(تومان)311,000,000

135,000 کیلومتر

فول کامل بدون رنگ به شرط کارشناس دو موس رادار و تنظیم ارتفاع. 

1397/5/25تهران