(تومان)1,100,000,000

ماشین تک برگ از اول دست خودم بوده کم کارکرد به شرط بدون تصادف و نقطه ایی فول شرکتی صندلی عقب vip دو موس تنظیم ارتفاع رادار نقطه کور رادار تصادف رادار فاصله صندوق برقی پرده عقب برقی ساب عقب و جلو 4 گرم کن 2 سرد کن فرمان برقی ترمز برقی سانروف زنون و زنون شور و... بیمه تا برج ۷ تخفیف کامل تمامی سرویس ها درنمایندگی انجام شده تخفیف پای معامله 

1398/3/18تهران