(تومان)800,000,000

ماشین بسیار تمیز بدون خط وخش و کم کارکرد 

1398/4/24تهران
توافقی

سانتافه ٢٠٠٩،فول ،٣مانیتور،نصف درب راننده رنگ شدگی دارد،فنی و بدنه به شرط کارشناس شما،فوق العاده دیدنی و استثنایی 

1398/3/20کردستان