(تومان)35,500,000

هیوندای ورنا دنده‌ای ۱۳۸۹ ماشین از لحاظ فنی در سلامت کامل و از لحاظ بدنه فقط مقداری افتاب سوختگی دارد . بیمه ی ماشین 10 ماه و تخفیف بیمه ی آن کامل است . 

1396/11/25اصفهان
(تومان)42,000,000

درب سمت شاگرد رنگ شده - ۲ ماه بیمه - دنده ای - 

1396/11/16تهران
(تومان)370,000,000

88,000 کیلومتر

سند دست اول - یک درب رنگ 

1396/10/27تهران