(تومان)278,000,000

ماشین خانواده موتوری سالم و سرحال(چندماه پیش مبلغ ۳۰ میلیون هزینه تعمیر موتور و جلوبندی شده،فاکتور موجود) تصادف نداشته شاسی ها سالم و پلمپ ماشین از ۳۰هزارتا دست خودم بوده کولر سال و یخ ماشین بیصدا با سیستم صوتی سپرها نیاز به رنگ داره که هزینشو کم کردم تعویض ندارم فقط فروش نقدی🙏 

1402/6/20تهران