(تومان)72,500,000

قرمزماتیکی بیرنگ فول سفارش امارات فنی وبدنه بشرط (گیریسی صافکاری دارد ) بیمه 10ماه تخفیفات ازصفری معاینه 10ماه لاستیک حلو تازه انداختم تسمه تایم وکولر رو هم قبل ازعید سرویس کردم ماشینم سالمو سرحال هست اسپرتشم کردم رینگ وبال مات شده مانیتور زنون انباراگزوز دولول ودوربین و....داره تخفیفم خوب میدم موقع معامله به خریدار واقعی بازدی=خرید 

1397/2/2قم