(تومان)66,100,000

80,000 کیلومتر

خودرو فول واردات ، تک برگ سند ، لاستیک ٩٠٪؜ ، دارای گرم کن ، سانروف ، فول فول ، بدون خط و خش و گیریسی ، رنگ شدگی به اندازه ی ٢ کفه دست بین در و گلگیر سمت شاگرد به شرط کارشناس شما ، 

1396/11/24تهران