فروش فوری
(تومان)113,000,000

123,000 کیلومتر

وارداتى، مدل ٢٠١٠، درب عقب راننده يك لكه رنگ، گلگير سمت راست جلو خوردگى جزىى بيرنگ ، بيمه تا ابان ماه ٩٧، تخفيف كامل بيمه 

1397/5/28تهران