(تومان)130,000,000

174,000 کیلومتر

ماشین دورنگ می باشد موتوری عالی گرمکن صندلی ندارد تخفیف جزیی پای معامله . 

1398/1/29البرز
(تومان)190,000,000

فنی به شرط فول شرکتی مانیتور بزرگ بیمه 6 ماه تخفیف بیمه کامل 

1398/1/28تهران
(تومان)177,000,000

84,000 کیلومتر

سانروف . کول باکس . تو دوزی چرم . مانیتور . مناسب مصرف کننده . تخفیف دارد 

1398/1/28تهران