(تومان)155,000,000

97,000 کیلومتر

 

1397/11/19البرز
(تومان)138,000,000

137,000 کیلومتر

 

1397/11/5هرمزگان
(تومان)142,000,000

125,000 کیلومتر

فول شرکتی،بدون تصادف و رنگ(حتی سپر) کاملا سالم ٩ سال تخفیف بیمه، ١ سال بیمه، سرویس کامل در نمایندگی 

1397/10/29تهران
(تومان)154,000,000

99,000 کیلومتر

فول شرکتی لاستیک نو خارجی ۸ماه بیمه همراه کل تخفیف فنی و بدنه سلامت ....در جلو سمت راننده رنگ و زیر آیینه در جلو سمت راست یک وجب رنگ 

1397/10/27تهران
(تومان)170,000,000

100,000 کیلومتر

ماشین بسیار تمیز 

1397/9/30اصفهان