(تومان)175,000,000

227,000 کیلومتر

ماشین چند لکه رنگ گلگیر جلو سمت چپ تعویض کاپوت تعویض ایربگ فرمان ندارد تصادف شدید نداشته فنی به شرط قطعات مصرفی به تازگی تعویض شده لاستیک ها نو بیمه تا برج ۹ فول شرکتی 

1398/2/10تهران