توافقی

50,000 کیلومتر

۲ سردکن ۵ گرمکن/سقف پانوراما/اتوهلد/ ترمزدستی برقی/ تنظیم نورچراغ/ ایینه الکتروکروماتیک/ چراغ ال ایدی/ کیلس استارت/ کروزکنترول/ سیستم صوتی اینفینیتی با ساب عقب و جلو/ نمایشگردوربین عقب/ سرویس ها ی دوره ای انجام شده / فروش فوری 

1398/9/25تهران