توافقی

22,000 کیلومتر

هیوندای i,4o--2015 یکسالof کارکرد22(هزار) کاملاَسالم(مشابه صفر) مشکی متالیک(داخل مشکی) گیربکس اتوماتیک سوخت بنزین(مصرف 5تا6درصد) تمام فول کامل:شرکتی--آسان موتور--گارانتی5ساله--موتورGDI--حجم موتور2--پاور,اکو,اسپُرت--دنده پشت فرمان--سیستم کامل گرمایشی سرمایشی5/2--ترمزدستی برقی--و......--مصرف شخصی-- 

1397/11/23تهران