(تومان)330,000,000

ماشین کمپرسی دستی شده (ب صورت حرفه ایی ) دوگانه شرکتی فنی درجه یک گربکس پلم شاسی پلمپ بدون نقطه موتور سالم هیچ مشکلی نداره 

1402/8/1تهران
(تومان)530,000,000

 

1402/5/31اصفهان