(تومان)199,000,000

پيكاپ ريچ تحويل 97/12 داراي يك سال بيمه تخفيف پاي معامله 

1398/4/3تهران
(تومان)100,000,000

لاستیک90% بیمه یکسال کامل دارای یخچال در دو حالت زیر صفر و بالای صفر جهت حمل لبنیات و بستنی 

1398/3/18آذربایجان غربی