توافقی

تحویل روز بیمه ثالث سرویس ادواری فعال گارانتی ۲ساله شرکتی کنسول جدید ادیشن جدید تگ عقب و سپر رکاب کامپوزیتی جدید 

1397/4/22تهران
توافقی

نمایندگی 1043 گروه بهمن - تحویل فوری - گارانتی شرکت بهمن موتور 

1397/4/20تهران
توافقی

نمایندگی 1043 گروه بهمن ( جعفری - ناصحی ) فروش نقد و اقساط تحویل فوری 

1397/4/15تهران
توافقی

نمایندگی 1043 گروه بهمن ( جعفری - ناصحی ) نقد و اقساط تحویل فوری 

1397/4/2تهران