توافقی

4,500 کیلومتر

در حد صفر،تحویل آخر آذر،کاپوت وگلگیر تعویض،چراغ پرشیایی،کاور صندلی هنوز برداشته نشده وپلاک رو ماشین نصب نشده، لطفا فقط مصرف کننده با تشکر از با ما 

1398/2/15تهران