(تومان)178,000,000

12,000 کیلومتر

ماشین خانوادگی بوده و اصلا جاده خاکی نرفته. روکش صندلی، دور فرمان و گارد جلو تازه نصب شده است. مشتری واقعی فقط تماس بگیرد. تخفیف جزئی پای معامله 

1398/6/29آذربایجان شرقی
(تومان)140,000,000

142,000 کیلومتر

 

1398/6/23تهران
(تومان)182,000,000

آخر 97 تحویل شده. فقط 1900کیلومتر استفاده شده برای آب بندی. خودرو نو. تماس نه.فقط پیامک بدید تشکر 

1398/6/16اردبیل
(تومان)192,000,000

بدون واسطه 

1398/6/16گلستان
(تومان)189,000,000

صفر تحویل ٢٨ اسفند سال ٩٧ 

1398/6/13تهران