توافقی

12,000 کیلومتر

فروش پادرا 96با اتاق یخچالدار ماموت ( با موتور سرد کن پنگوئن ) 12هزار کارکرد تک سوز بنزینی قیمت توافقی 

1401/1/18تهران
توافقی

فروش پادرا مدل 96 با اتاق یخچالدار ماموت ( تک سوز بنزینی ) بدون سردکن صفر خشک قیمت توافقی کارکرد صفر 

1400/11/5تهران