توافقی

خودرو مدل ۹۸ صفر 

1398/10/3تهران
توافقی

 

1398/9/26خراسان رضوی
توافقی

 

1398/9/23تهران
توافقی

بدون رنگ اتاق کانتینری 1.5 متری کف گالوانیزه تایرها 90درصد 215 هانکوک بیمه 7 ماه.قیمت اتاق و تایرها 10میلیونه 

1398/9/16اردبیل