توافقی

فروش اقساطی با پیش پرداخت 31میلیون تومان (تعدادمحدود) جهت دریافت اطلاعات بیشتر با نمایندگی کد1058جعفری -ناصحی تماس حاصل فرمایید. 

1397/10/29تهران
(تومان)56,000,000

وانت کارا ٢٠٠٠ کارتکسی تحویل فوری 

1397/10/29اصفهان
توافقی

فروش اقساطی با پیش پرداخت 31میلیون تومان (تعدادمحدود) جهت دریافت اطلاعات بیشتر با نمایندگی کد1058جعفری -ناصحی تماس حاصل فرمایید. 

1397/10/28تهران
(تومان)56,000,000

/ بیمه / گارانتی 

1397/10/27تهران
توافقی

فروش اقساطی با پیش پرداخت 31میلیون تومان (تعدادمحدود) جهت دریافت اطلاعات بیشتر با نمایندگی کد1058جعفری -ناصحی تماس حاصل فرمایید. 

1397/10/21تهران
(تومان)54,000,000

تحویل فوری 02188689735 

1397/10/20تهران
توافقی

نمایندگی 1043 گروه بهمن ( جعفری - ناصحی ) 

1397/10/18تهران
توافقی

نمایندگی 1043 گروه بهمن ( جعفری - ناصحی ) 

1397/10/16تهران
توافقی

مدل 91 نقرابی دوگانه سوز فابریک - بدون رنگ- سند دسته اول 

1397/10/16تهران
(تومان)53,500,000

بیمه / گاارانتی / 77558155 

1397/10/12تهران
(تومان)54,000,000

نمایندگی برتر ۶ سال اخیر بهمن موتور کد ۱۰۴۴// کاردکس // آماده تحویل// ۲ سال یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر گارانتی// یکسال بیمه شخص ثالث// ۰۹۰۲۶۶۴۸۹۱۷ 

1397/10/11تهران
(تومان)55,500,000

کارتکس تحویل داخل نمایندگی صفرکیلومتر 

1397/10/1اصفهان
(تومان)58,000,000

آماده تحویل ///جهانبخش 09122065115 

1397/9/25تهران
(تومان)58,000,000

نمایندگی برتر ۶ سال اخیر بهمن موتور کد ۱۰۴۴// کاردکس و پلاک شده// آماده تحویل// ۲ سال یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر گارانتی// یکسال بیمه شخص ثالث// ۰۹۰۲۶۶۴۸۹۱۷ 

1397/9/8تهران
(تومان)58,000,000

تحویل فوری 02188689735 

1397/9/6تهران
(تومان)58,000,000

نمایندگی برتر ۶ سال اخیر بهمن موتور کد ۱۰۴۴// کاردکس// آماده تحویل// ۲ سال یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر گارانتی// یکسال بیمه شخص ثالث// ۰۹۰۲۶۶۴۸۹۱۷ 

1397/9/5تهران