(تومان)39,700,000

نمایندگی 1043 گروه بهمن ، گارانتی شرکت جعفری- ناصحی 

1397/1/17تهران
(تومان)36,000,000

 

1396/12/26گیلان