توافقی

77,000 کیلومتر

فوق استثنایی در حد صفر دارای گرمکن صندلی ، شیشه برقی و انژکتور می باشد. 

1397/9/16البرز