توافقی

132,000 کیلومتر

بسیار تمیز و سالم - کلیه ادوات فابریک و سالم می باشد - از این خودرو به تعداد انگشت شماری در کشور موجود می باشد.قیمت30,000,000 

1397/2/17تهران