(تومان)600,000,000

130,000 کیلومتر

بیمه تا98/11 ازاول تخفیف بیمه فنی عالی لاستیک خوب سقف نقره ای بدون تصادف بدون خط وخش گلگیرجلوسمت راننده رنگ فول مانیتوروسردکن ندارد سقف کروک موتور2525 5سیلندر نقدواقساط 2تا24ماه 50درصدپیش پرداخت چک وسفته 

1398/9/22تهران