(تومان)480,000,000

27,000 کیلومتر

ولووc70مدل ٢٠١٣بیرنگ بدون خطوخش موتور وگیربکس بدون صداوتقه مبلمان سالم وبدون خطو پارگی لاستیک نو ١سال بیمه وتخفیف بیمه ٥سال گارانتی مموری صندلی دو طرف گرم کن دوطرف اینه تاشو رادار عقب و بغل 

1397/9/6مازندران