توافقی

فول رادار ، اتوپارک .ایربگ زانو ،ایربگ عابر ، سقف پاناروما، صندلی های برقی چند حالته. و ممورى صندلى راننده، کروز کنترل، حالت های رانندگی ، اینه تاشو برقی، فوتو کرمیک، دوربین عقب و سنسور پارک 360، فول سنسور،زنون و اداپتیو و ... 

1398/10/4تهران