(تومان)13,000,000
300,000 کیلومتر

تاکسی خط ولیعصر صادقیه فنی موتوری بشرط 

1395/11/19تهران
(تومان)25,000,000
280,000 کیلومتر

کم کارکرد خط خوب شماره تماس 

1395/11/19تهران
توافقی

ون دلیکا سبز فنی به شرط بدون تصادف قیمت 45 میلیون 

1395/11/10تهران