(تومان)20,500,000

400,000 کیلومتر

ون دلیکا نقره ای بیمه دارد تا مهر 97( ده سال تخفیف بیمه) فنی سالم و موتور دست نخورده،به شرط.بدون روغن سوزی سند تک برگ کارکرد 400.000 سال 2007 مناسب برای شرکتها و سازمانها، لطفا اگر براب استفاده تاکسی میخواهید،شرایط لازم به جهت دریافت گواهینامه تاکسیرانی(متاهل بودن،سوء پیشینه،...)را داشته باشید. آقای علیزاده 09123234367 قیمت 20500000 تومان 09123234367 

1397/2/3تهران
(تومان)135,000,000

تحویل 12/28 مدل موتور میتسوبیشی 2400 

1397/1/20اصفهان