توافقی

۸۶ ؛ سه چهار سال خواب بوده موتورش تازه تعمیره و همه چیز نو هست با فاکتور همه کاراش پیش آقا مجید ( تعمیرگاه ژاپنی در خیابان ثانی ) انجام شده ون سواران عزیز اکثرا تعمیرگاه آقا مجیدو میشناسند همه تعمیرات موتوری رو ایشون انجام دادن با فاکتور ۱۹ میلیون هزینه کردم و رینگ بنز انداختم که به تنهایی ۶ میلیونه و تمام قطعاتش نو نو شده : باطری نو / صفحه کلاج نو / پمپ بنزین نو / رادیوتور نو بدون خرج از هر لحاظ به شرط کارشناسی 

1398/2/14تهران