توافقی

کاملا سالم دارای ضبط و باند ماشین کاربراتوری و فنر ها تقویت شده هستش چون یه تیکه رنگ داره قیمت و مناسب و پایین گذاشتم 

1398/8/25البرز