توافقی

سلام.ون کاروان. دو تا سرویس باهاش دارم.مدل 83.دوگانه سوز .تخفیف بیمه کامل. دورش رنگ نداره ولی عقبش داره.معاینه فنی داره.تازه بیمه شده.سند و پلاکش به نام خودمه .آماده برای کار و درآمدزایی 

1398/9/24مرکزی